Nieruchomość wykorzystywana w firmie: korekta odliczenia VAT

Gdy wykorzystywana w działalności gospodarczej nieruchomość nie służy jedynie potrzebom firmy, ale również przykładowo celom osobistym…