Nieopłacone grzywny i koszty sądowe warte ponad 608 mln zł

Wprowadzenie obowiązku zgłaszania do biur informacji gospodarczej osób zwlekających ze spłatą nałożonych na nie kosztów sądowych i…