Nie szczepiąc Palestyńczyków, Izrael łamie IV. Konwencję Genewską

Czwarta Konwencja Genewska zobowiązuje Izrael jako państwo okupujące, do zapewnienia dla ludności okupowanej dostępu do środków profilaktycznych i zapobiegawczych niezbędnych do zwalczania i rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych i epidemii.