Nastroje konsumentów znacząco się poprawiły w maju 2021

W maju 2021 roku nastroje konsumentów uległy znaczącej poprawie. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł o 7,9 p.proc. osiągając…