Multimedialny bilbord z reklamą fundacji Pro – prawo do życia.

Czy oni muszą tak tym epatować.