Mały podatnik w CIT a przesunięty rok podatkowy

Poczynając od 1 stycznia 2020 r. status małego podatnika mają te podmioty, których roczne przychody (z należnym podatkiem) nie przekroczyły w…