Likwidacja LIBOR – konsekwencje dla umów kredytowych powiązanych z kursem CHF

LIBOR, o którym mówi się najczęściej w kontekście umów kredytowych powiązanych z kursem waluty obcej, w tym również z CHF, to ustalana…