Korekta ceny transferowej w podatku VAT i dochodowym

Firmy powiązane zawierające pomiędzy sobą transakcje biznesowe muszą pamiętać, żeby ich warunki były takie same jak te zawierane z…