Kiedy rozliczyć zwrot podatku od nieruchomości?

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, za dzień zwrotu nadpłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego. W…