Kiedy koszty podatkowe należy rozliczać w czasie?

Określenie, które wydatki należy zaliczać do pośrednich kosztów uzyskania przychodu a które do kosztów bezpośrednich oraz w jakim czasie…