Kibol Piasta Gliwice aresztowany na Łotwie za publiczną masturbację

Różne patologie już odchodziły, ale sympatyk Piasta wzbił się na nowy pozioim.