Każda godzina kampanii wrześniowej.

Animacja ukazująca przebieg niemiecko-sowieckiego najazdu na Polskę.