@JakubWiech rozbraja risercz ziemkiewiczowski o „klimatyzmie”

Polemika na temat ostatniego filmu Rafała Ziemkiewicza „Klimatyzm w świetle Zdrowego Rozsądku”.