Inwestorzy: jak było? co ich czeka w 2020 roku?

Kamil Hajdamowicz, zarządzający aktywami Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, podsumowuje sytuację rynkową z mijających 12…