Import usług w podatku VAT gdy kontrahent nieaktywny w VIES

Podatnik, który nabywa usługi od podmiotu zagranicznego, musi co do zasady z tego tytułu rozpoznać u siebie tzw. import usług. Wiąże się to…