Ile kilogramów może dźwigać pracownik?Kodeks karny dyskryminuje kobiety

Szanowni, studiując kodeks pracy zauważyłem ogromną dyskryminację kobiet. Otóż męzczyzna może dzwigać jednorazowo 30kg przy pracy stałej i 50kg przy pracy dorywczej. Natomiast kobieta może maksymalnie dzwignąc 12 kg w pracy stałej i 20 kg w pracy dorywczej. Dość tej haniebnej dyskryminacji kobiet!