Handel zagraniczny: saldo na poziomie 42,6 mld PLN

Obroty handlu zagranicznego w okresie od stycznia do października ukształtowały się na poziomie 854,5 mld PLN w eksporcie oraz 811,9 mld PLN w…