Grzegorz Braun kolejny raz odstawia szopkę i zostaje wykluczony z obrad Sejmu

Materiał z dzisiejszego posiedzenia Sejmu.