Fuzje i przejęcia: firmy budowlane dywersyfikują działalność

W2018 roku na europejskim rynku fuzji i przejęć w sektorze budownictwa doszło do 197 transakcji o wartości 53,8 mld dolarów. Tym samym Europa…