Finowie nazywają Niemców Niemcami w tekście o Oświęcimiu

„Niemcy maszerowali więźniów do pociągów i innych obozów.”
Ani słowa o nazistach.