Fantastyczne zdjęcia RAW z Marsa pokolorowane i przeskalowane do 4K przez SI

Zdjęcia 4K z powierzchni Marsa wykonane przez łazik Opportunity. Wszystkie surowe obrazy zostały pokolorowane i przeskalowane do 4K przez algorytmy SI.
Credit: NASA/JPL-Caltech.
Muzyka: Schumann Breathing 432-1 Root Chakra – 369, Crystalis – Joseph Beg.