Euler Hermes: w kryzysie firmy gromadzą oszczędności

U schyłku I poł. br. oszczędności netto przedsiębiorstw z UE mają przewyższyć pułap 700 mld EUR, co oznacza dwukrotny wzrost i…