Dzierżawa nieruchomości: podatek od nieruchomości z podatkiem VAT?

Koszty podatku od nieruchomości są należnością związaną bezpośrednio ze świadczeniem podstawowym w postaci usługi dzierżawy gruntu….