Dyskryminacja mężczyzn: Żądamy zrównania wieku emerytalnego!

Żądamy podwyższenia wieku emerytalnego dla kobiet do 65 lat, bo obecny narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa! Mężczyzna w Polsce żyje średnio krócej od kobiety, ma dłuższy staż pracy, a i tak ma wyższy wiek emerytalny! Skończmy z tą niesprawiedliwością, pójdźmy drogą zachodniej Europy.