Długi Polaków wobec wymiaru sprawiedliwości wynoszą 754 mln zł

Długi Polaków wobec wymiaru sprawiedliwości wynoszą 754 mln zł – wynika z danych BIG InfoMonitor. W rejestrze jest wpisanych 160 tys….