Darowizny odliczane od dochodu w rocznym PIT 2020 – z limitem

W rocznym PIT podatnicy mogą odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, krwi, kultu religijnego czy kształcenia…