Czy zimowy sprzęt sportowy jest bezpieczny? Są wyniki kontroli IH

Oferowany przez polskich sprzedawców zimowy sprzęt sportowy jest w pełni bezpieczny i wolny od wad konstrukcyjnych – dowiodła przeprowadzona…