Czy jedna kasa fiskalna może obsłużyć kilka punktów handlowych?

Co do zasady kasa fiskalna winna być przypisana do jednego miejsca sprzedaży. Nie ma jednak ustawowych przeszkód w tym, aby obsługiwała ona…