Czy byli Żydzi sprzedający Żydów ?

mądrzejsze jest nie wspominać o tym