Charakter prawny stwierdzenia nieważności umowy kredytu we frankach

W słynnym już orzeczeniu z 3 października 2019 roku, które Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w sprawie małżeństwa państwa…