Cena czy jakość? Czym konkuruje polski eksport?

Z opracowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny raportu „Konkurencyjność polskiego eksportu w wymiarze jakościowo-cenowym” wynika, że polscy…