CDA przejmuje Kapitana Bombę od 4Fun Media

Spółka CDA S.A. przejęła od 4Fun Media S.A. autorskie prawa majątkowe do wszystkich wyprodukowanych do tej pory animowanych filmów z serii Kapitan Bomba, Laserowy gniew dzidy oraz Kaliber 200 Volt. Strony zawartej umowy nie ujawniły wartości transakcji.