Budowa domu przy braku planu miejscowego

Budując dom musimy brać pod uwagę miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania…