Brat Szumowskiego był w komisjach, które oceniały wnioski jego firmy o dotację!

Brat ministra Szumowskiego, Marcin, zasiadał w komisjach, które decydowały o przyznaniu prawie 43 mln zł na badania naukowe dla spółki OncoArendi.
Jej akcjonariuszami są Marcin Szumowski i – pośrednio – Anna Szumowska, żona ministra!