Brak spłaty pożyczki nie musi oznaczać powstania przychodu podatkowego

Czy każda niespłacona pożyczka jest równoznaczna z powstaniem przychodu po stronie pożyczkobiorcy? Okazuje się nie. Z jednej strony ustawa o…