Blisko 451 lat temu Polacy stworzyli największe państwo w Europie!

Dnia 10 stycznia 1569 roku rozpoczęły się trwające pół roku obrady Sejmu. Jego efektem było podpisanie w Lublinie „Unię Lubelską” – będącą porozumieniem polsko-litewskim w wyniku którego powstało państwo znane jako Rzeczpospolita Obojga Narodów.