Black Lives Matter Is A Leftist Lie [en] – murzyni wyśmiewają BLM

Film niezalecany do oglądania przez lewaków, bo wywołuje w lewackich mózgach zwarcie i przepalenie zwojów mózgowych ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Zalecany angielski.