Bąkiewicz: Chcemy przywrócić chrześcijański porządek na świecie

Strajk kobiet to „rewolucja satanistyczna, ateistyczna, wroga Bogu”, a straż narodowa ma być: „duchem kontrrewolucji, duchem wypierania marksistowskiego obłędu, który jest wprowadzany na całym świecie, w Europie, ale również w naszym kraju”