Aport nieruchomości do spółki cywilnej bez aktu notarialnego?

Co do zasady, wniesienie aportem do spółki osobowej przez jej wspólników nieruchomości, wymaga formy aktu notarialnego. Wyjątkiem jest…