3 powody, aby zainteresować się spółkami z coraz wyższą dywidendą

Globalne osłabienie gospodarcze oraz nieustający konflikt handlowy na linii Pekin-Waszyngton powodują, że inwestorzy zaczynają odwracać się…