(+18) Próba wyrwania pistoletu oficera policji przez podejrzanego…

…kończy się jego śmiercią (właściwa akcja od 1:00)